Ευκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες καριέρας

Η Digital Steps είναι μια εταιρία Digital Marketing, Web Development & Marketing Services.
Η εταιρία μας υποστηρίζει μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις σε όλα τα βήματα τους στο Digital περιβάλλον.

 

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας 

Performance / PPC Manager Google & Social Media Ads (Full time) / Δημοσίευση 15/3/2022